Unges selvforståelse


Unges selvforståelse skabes under opvæksten og der er mange teoretiske opfattelser af denne proces, der er også uenighed.

Med alderen bliver det stadig vigtigere for den unge at sammenligne sig med andre ud fra selvopfattelsen og vurderingen af egen værdi.

I ungdommen prøver mennesket at finde sig selv og sin plads i verden.

Barnets selvforståelse dannes i relation med de voksne, der omgiver barnet og derudfra udvikler barnet sig og lærer af de voksne og andre.

Barnets selvforståelse afhænger også af den kultur, det vokser op i.
For eksempel er børns selvforståelse anderledes, hvis man er opvokset på Island end i USA. Børn fra USA er mere vant til at tale med de voksne om, hvordan de selv har det og hvordan de opfatter sig selv. Derfor udvikler amerikanske børn større refleksion over deres egen selvforståelse.

Børn og unges erfaringer fortæller dem, hvem de er, men de tolker altid nye erfaringer ud fra den selvopfattelse, de allerede har dannet sig.
Udviklingen af selvopfattelsen sker ikke adskilt fra opfattelsen af andre.

For yngre børn er det forældrenes synspunkter, der er vigtige. For unge er det vennernes.
I slutningen af ungdomsårene er anerkendelse fra jævnaldrende vigtigere for unges selvopfattelse end anerkendelse fra forældrene. Altså unges selvforståelse dannes i dialog med andre.

Unge har forskellige væremåder og tankegange blandt andet fordi mennesker fødes med forskelligt temperament og det er en vigtig del af børn og unges individualitet. Temperamentet er noget særligt som bidrager til at forme menneskets selv og omgivelsernes reaktion på det.

Det er både det biologiske grundlag i mennesket og forældrenes behandling og den gensidige påvirkning mellem barnet og omgivelserne, der gør mennesker forskellige.

Følelser og temperament er vigtige for menneskets tilpasning til den omgivende kultur og alt efter den enkeltes fremtoning, bliver omgivelsernes reaktion forskellig. Dette kan kaldes sociale relationer, først med forældrene senere med mange andre i omgivelserne.

 Psykolog Tove Humaidan // tohumaidan@yahoo.com // 30516009 // Snævringen 8a, 5700 Svendborg