Hensynsfuld kommunikation!


Det er meget vigtigt at have hensynsfuld kommunikation i sit parforhold!!

Hvad betyder kommunikationen for parterne i parforholdet?

Det er der forsket i og det viser sig, at lav grad af positive ytringer imellem parret og høj grad af negativkommunikation har en skadelig indflydelse på forholdet og sidstnævnte også en skadelig indflydelse på den daglige trivsel i forholdet, uanset hvor længe forholdet i øvrigt varer.

Der er derfor en rigtig god grund til at træne sig selv i hensynsfuld kommunikation.

Undersøgelser viser også, at atmosfæren i ens parforhold har indflydelse på ens helbred.

Fjendtlighed mellem parterne i en diskussion, har direkte indflydelse på livsvigtige funktioner i kroppen, for eksempel påvirkes immunsystemet.

Forskning viser derudover, at aldringsprocessen fremmes i parforhold, hvor fjendtligheden i diskussioner er høj.

 Psykolog Tove Humaidan // tohumaidan@yahoo.com // 30516009 // Snævringen 8a, 5700 Svendborg