Eksamensangst


Vi kender det alle, det at være nervøs, når vi skal til eksamen, men når nervøsiteten bliver til angst, bliver det sværere at håndtere.

Angsten kan give vanskeligheder både i forbindelse med eksamensforberedelse og ved selve eksamen.

Er der vanskeligheder i forbindelse med selve eksamensforberedelsen, kan det vise sig under planlægningen og organiseringen af eksamenslæsningen.

Opstår angsten samtidig med selve eksamen, nedsættes ydeevnen hos den angste, og det kan være svært at overskue, planlægge og strukturere sit stof, endvidere kan der opstå punktvis eller totalt hukommelsessvigt.

Jamen hvad er det, der gør, at du får eksamensangst?
Ja der kan være mange årsager!

- Måske er det, fordi du vil være den bedste og dygtigste, fordi du tror, at dine nærmeste forventer, du er den bedste og det er derfor du er nødt til at få en god karakter.
- Måske sætter du for store krav til dig selv.
- Måske er din eksamensangst afledt af, at du egentlig ikke er fagligt vidende og måske har valgt et forkert studie.
- Måske har du oplevet svigt og tab af nære relationer.
- Måske har du et lavt selvværd og tænker du ikke er god nok.

Vi kender alle til det at være bange, men når angsten bliver et problem og du reagerer uhensigtsmæssigt og ikke selv kan få den væk, er den et problem. Du opdager det, når du gentagne gange fortæller dig selv, at der ikke er noget at være bange for og angsten alligevel kommer igen.
De fleste, der føler angst, oplever at de ikke har kontrol over angsten og da opstår der, i den primitive del af hjernen, en tanke om at kæmpe eller flygte fra situationen.

Når angsten kommer, er det svært at håndtere følelser, tanker og handlinger. Derfor er det de elementer, psykologen arbejder med, i forbindelse med eksamensangst, hvor der blandt andet arbejdes med kognitiv terapi.

Kognitiv terapi lægger vægt på tænkningen og individets samspil med omgivelserne. Terapien har et pædagogisk præg og bygger pa et åbent samarbejde mellem terapeut og klient. Denne terapiform har vist sig at være særdeles effektiv i forbindelse med eksamensangst.

 Psykolog Tove Humaidan // tohumaidan@yahoo.com // 30516009 // Snævringen 8a, 5700 Svendborg